საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს განათლების ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენს. ამ მიზანს ემსახურება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ როგორც უკვე განხორციელებული, ასევე, მიმდინარე, საკმაოდ წარმატებული რეფორმები. ბოლონიის წევრობა (2005 წლის მაისი) და იუნესკოს განათლების საერთაშორისო ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტობა (2010 წლის იანვარი) ამ წარმატებებისა და მიღწევების საერთაშორისო აღიარების დასტურია.

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების სრულყოფის მიზნით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2010 წელს დაიწყო ახალი პროექტის - ”ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად” ("Teach and Learn with Georgia") განხორციელება, რომელიც საქართველოში ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენის სწავლების განვითარებასა და ხელშეწყობას ითვალისწინებს. პროექტის წარმატებით განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალი თაობებისათვის, რადგან ისინი უცხო ენის უკეთ დაუფლების კვალდაკვალ, აქტიურად გაეცნობიან და ეზიარებიან დასავლურ ღირებულებებსა და კულტურას.

Register
13.03.19
Accepting Applicants for 2019-2020 Now
We are accepting prospective applicants for the 2019-2020 academic year now (Sept - June).  Feel free to contact us at the two following email addresses for further information:


tlginbox@tpdc.ge

tlgadmin@tpde.ge


Looking forward to your inquiries!

12.02.19
Mid-Term Training Coming Up
The second semester's mid-term training is coming up in March, from the 22nd to the 25th.  The location will be announced by the middle of March.  Looking forward to it!


30.01.19
Be sure follow us on all our social media platforms

TLG Facebook Page:
https://www.facebook.com/tlg.georgia

 

TLG Facebook Group:
https://www.facebook.com/TLG.GeneralPage/

 

TLG Advertisement:
https://mailchi.mp/2ff2d9b7fc4f/teach-english-in-the-republic-of-georgia

 

TLG Twitter Page:
https://twitter.com/TLG_Georgia