საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს განათლების ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენს. ამ მიზანს ემსახურება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ როგორც უკვე განხორციელებული, ასევე, მიმდინარე, საკმაოდ წარმატებული რეფორმები. ბოლონიის წევრობა (2005 წლის მაისი) და იუნესკოს განათლების საერთაშორისო ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტობა (2010 წლის იანვარი) ამ წარმატებებისა და მიღწევების საერთაშორისო აღიარების დასტურია.

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების სრულყოფის მიზნით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2010 წელს დაიწყო ახალი პროექტის - ”ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად” ("Teach and Learn with Georgia") განხორციელება, რომელიც საქართველოში ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენის სწავლების განვითარებასა და ხელშეწყობას ითვალისწინებს. პროექტის წარმატებით განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალი თაობებისათვის, რადგან ისინი უცხო ენის უკეთ დაუფლების კვალდაკვალ, აქტიურად გაეცნობიან და ეზიარებიან დასავლურ ღირებულებებსა და კულტურას.

Register
24.05.19
End of Year Ceremony
TLG's End of Year Ceremony will be held on June 5th, 2019.  It will be a way to wrap up all the proceedings of the year for our volunteer teachers, contest winners, and co-teachers.  It will be held at the TPDC building, in Gldani (next to the Police Academy).


13.05.19
Workshops
Our TLGVs have been conducting education-related workshops in their local regions for Georgian co-teachers and others.  We are very proud of all of them, and the work they have put in.  Topics range from "Teaching Through Games" to "Professional Development and Improvement".  Photos of all events can be found on the Facebook page.  


https://www.facebook.com/tlg.georgia


13.03.19
Accepting Applicants for 2019-2020 Now
We are accepting prospective applicants for the 2019-2020 academic year now (Sept - June).  Feel free to contact us at the two following email addresses for further information:


tlginbox@tpdc.ge

tlgadmin@tpde.ge


Looking forward to your inquiries!