საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს განათლების ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენს. ამ მიზანს ემსახურება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ როგორც უკვე განხორციელებული, ასევე, მიმდინარე, საკმაოდ წარმატებული რეფორმები. ბოლონიის წევრობა (2005 წლის მაისი) და იუნესკოს განათლების საერთაშორისო ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტობა (2010 წლის იანვარი) ამ წარმატებებისა და მიღწევების საერთაშორისო აღიარების დასტურია.

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების სრულყოფის მიზნით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2010 წელს დაიწყო ახალი პროექტის - ”ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად” ("Teach and Learn with Georgia") განხორციელება, რომელიც საქართველოში ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენის სწავლების განვითარებასა და ხელშეწყობას ითვალისწინებს. პროექტის წარმატებით განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალი თაობებისათვის, რადგან ისინი უცხო ენის უკეთ დაუფლების კვალდაკვალ, აქტიურად გაეცნობიან და ეზიარებიან დასავლურ ღირებულებებსა და კულტურას.

Register
08.06.17
Big Thank You To Our Volunteers
We would like to personally thank all the volunteers that worked so hard and participated with such enthusiasm this year (2016-2017): Aaron Spray, Alexander Thatcher,
Tony Hanmer, Dan Kiss, Danielle LaBrash, Lulu Mejia, Hannah Flora-Swick,  Helmut Welte, Jeffrey Silverman, Leslie Kozaczek, Kathy Wallace, Keegan Scott, Keegan Covey, Kenneth Monette, Laura Jenne, Maria Baranowska, Natalie Anne Taylor, Olga Bednarek, Patrick Timmes, Rebecca Milne, Susannah Wright, Daniella Molina, and Colin Lemr.  Much success to you in your future endeavours as well!

30.05.17
Preparing for the End of Year Ceremony

We are preparing for the End of Year Celebrations for our amazing TLG volunteers of 2016-2017.  It will happen at the ZP Palace Hotel in Tbilisi, and many esteemed guests will be present.  Hope to see you all there.


15.05.17
Welcome Back After The Long Weekend
It was a long weekend in Georgia.  Hope all the volunteers are refreshed and energised after their time off!