პირობები

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად, მზად არის, ხელი მოაწეროს თანამშრომლობის მემორანდუმებს დაინტერესებული ქვეყნების მთავრობებთან ან შესაბამის უწყებებთან.

პროექტის - ,,ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად” (“Teach and Learn with Georgia”) - მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობა, მზად არის, შემდეგი პირობები შესთავაზოს ინგლისურენოვან მოხალისე მასწავლებლებს:

  • ადგილობრივ ოჯახებში ცხოვრება;
  • სამედიცინო დაზღვევა;
  • სამსახურეობრივი მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება;
  • ერთი შვებულების ბილეთის ანაზღაურება;
  • ყოველთვიური ანაზღაურება 500 ლარის ოდენობით;
  • უსაფრთხო გარემო